Bjørnemyra

Trygghet, omsorg og lek er viktige faktorer som skal gjenspeile vår hverdag inne på Bjørnemyra.

Bukkene bruse skal være et gjennomgående tema gjennom hele året. Dette er et eventyr som er lett gjenkjennelig for alle barn og som mange kjenner. I eventyret får vi inn realfag, drama og lek. En bukk behøver ikke å være en bukk, men det kan være en kongle eller en stein. Her er det bare fantasien som setter grenser. Vi vil bruke begreper og benevning i hverdagen. Barna skal bli vant til å høre «matematiske» begreper for å utvikle forståelsen for språk, matematikk og realfag.

Små barn erfarer gjennom kroppen og sansene sine ved å ta, se, føle og smake på og ved å bruke kroppen sin. Vi skal fange opp det som opptar barna og undre oss sammen med dem. Vi skal finne inngangsporten til den gode samtalen. Vi vil stille de spørsmålene som igjen fører til den gode samtalen. Vi må også gripe de små samtalene som dukker opp, undre oss sammen med barna og det de er interessert i.

Det vil være ulike temaer som opptar barna på Bjørnemyra til enhver tid og personalet må være oppriktig nysgjerrig på barnlig vis.

Barna går på oppdagelsesreiser i nærmiljøet og opplever skog og vann som spennende og unike lekeplasser. Vi utforsker det vi har rundt oss i hverdagen både ute og inne.

Barn ønsker å lære og det er vår oppgave å hjelpe dem på veien.

Vi skal:

Være engasjerte

Være humørfylte

Være modige

Ha et åpent sinn