Haugtuft

Barna på Haugtuft er i en alder der det å utforske og undre seg ligger veldig naturlig. Gjennom lek og arbeid med alle fagområdene i rammeplanen, skal vi tilnærme oss ekstra oppmerksomhet mot det realfaglige.

Personalet vil legge til rette for undring, utforskning, lek og aktiviteter som kan bidra til å fremme barns realfaglige kompetanse. Vi kommer til å ha faste tur-dager hvor vi benytter oss av barnehagens nærmiljø, og vi vil tilrettelegge aktiviteter i små grupper.

Gjennom de ulike årstidene vil barn oppleve og erfare naturens endringer og hvilke konsekvenser disse har for planter, dyr og mennesker.

Vi vil utforske og eksperimentere med teknologi og natur -fenomener.

Barnas hverdag inneholder mye matematikk. Hvor mange, hvor langt, hvor mye, hvor i rommet, osv. Personalet skal gjennom bevisstgjøring og utforsking styrke barns evne til problemløsning og forståelse av matematiske begreper.

Gjennom leken lærer vi nye ting, styrker språklig utvikling, bedrer evnen til samarbeid og hever barns sosiale kompe-tanse.