Kråkefoss

Realfag og skolerelaterte aktiviteter

Det siste året barnet går i barnehagen, vil det i år gå på en avdeling som bare består av barn i samme aldersgruppe. Vi vil derfor kunne jobbe med aldersrelaterte oppgaver hver dag på denne avdelingen.

Vi skal ha spesielt fokus på skoleforberedende aktiviteter, som innebærer at vi jobber litt ekstra med fag-områdene «Kommunikasjon, språk og tekst» og «Antall, rom og form» Vi skal også ha fokus på realfag, som i barnehagen handler om å skape undring og nysgjerrighet.

 Vi skal utforske, undre oss sammen, vi skal forske og eksperimentere. Vi vil ha fokus på varierte aktiviteter som omhandler naturfag, på barnas nivå. Vi skal også engasjere barna til undring og nysgjerrighet for tall og mengder, mål og målenheter, naturen rundt oss, fenomener, eksperimentering osv.

Målet er å støtte og styrke barnas naturlige nysgjerrighet og lærelyst, noe de også vil få god nytte av når de begynner på skolen. Her blir det realfag, språkstimulering og sansetrening på en gang, med aktiviteter som knytter lek og læring sammen.

«Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer». (Nasjonalt Barnehageforum 2017)