Olsestua

På Olsestua vil 2-4 åringene gå. I år skal vi ha ekstra fokus på realfag. Sammen med barna skal vi utforske, undre oss, forske og eksperimentere gjennom lek og planlagte aktiviteter.

Det er vår oppgave å tilrettelegge for barna slik at de får muligheten til å utfolde seg i et miljø som er lagt til rette for undring og læring. Vi mener at det realfaglige innholdet vi tilbyr i barnehagen vil være med på å legge et godt grunnlag for barna når de begynner på skolen Dette skal vi gjøre ved å gå på turer. Der skal vi bruke god tid slik at vi kan undre og filosofere og kanskje finne noen svar på veien til målet.

Vi skal også leke sammen med barna. Vi skal stille spørsmål og sammen løse forskjellige utfordringer.

Frileken i barnehagen er kanskje den viktigste arenaen barn lærer på. Da er det viktig at voksne er tilgjengelig og lyttende når barn undrer seg og spør.

Målet vårt er at vi skal engasjere barna til undring og nysgjerrighet for tall og tallrekker, mål og måleenheter, naturen rundt oss, fenomener, eksperimentering osv. Samtidig skal realfag på avdelingen være "lek-basert" læring. Vi må se og legge merke til hvordan barna bruker realfag i hverdagen.

I små grupper kan vi forske på det vi undrer oss over. Vi skal tilrettelegge for ulike temaer ut ifra barnas alder og interesse. Vi ønsker å ta tak i og bygge videre på det barna interesserer seg for, og det er viktig å gripe læringsmulighetene i alt fra bygge- og konstruksjonslek til matlaging, sortering, rydding og skogsturer. Veien blir til mens vi går.

Arbeidet med alle fagområdene innebærer også et bevisst arbeid med språk, vennskap og lek.