HUNSRØD - SOLBAKKEN

Solbakken

På Solbakken har vi en lekende tilnærming til læring. Vi mener at barna lærer best og mest gjennom leken. Vi ønsker å tilføre leken ulikt lekemateriell som gir spennende, ut-fordrende og nye leke- opplevelser. Dette vil vi legge til rette for ved å tilby variert lekemateriell. Vi vil observere barna og deres interesser, for så å ta utgangspunkt i dette når vi planlegger hvordan vi skal arbeide med realfag. Vi vil tilføre leken både kjent og ukjent materiell og ønsker å tilrettelegge for en spennende utvikling av leken. Vi vil evaluere arbeidet vårt i løpet av prosessen for å sikre at barna får en god læringsprosess.

 

Vi ønsker å la barna få bruke kroppen sin til å erfare realfag.  Gjennom lek vil barna erfare både matematikk og naturfag. Vi voksne vil være tilstedeværende og støttende i leken og sikre at barna får et godt utbytte av den. Vi vil være bevisste på å sette ord på alt vi opplever sammen med barna.

 

Vi vil ha en forskende tilnærming til læringen og ønsker å undre oss sammen med barna fremfor å lære dem det riktige svaret

Månedsplan:
Du må være logget inn for å se dette innholdet.
Hvor kommer navnet Solbakken fra?

Solbakken var en gammel landhandel. Denne holdt dørene åpne til ca. 70-tallet. Huset står ennå ved innkjøringen til Hunsrødfeltet ved Raveien.