Trygghet og vennskap
  
I vår barnehage blir det lagt stor vekt på trygghet for det enkelte barn. Vi voksne i barnehagen skal være tilstede for barna. Det er viktig med et fang, enten det er på stor eller liten avdeling. Vi skal være imøtekommende med foresatte – vise interesse for både barn og voksne slik at de føler seg velkommen i barnehagen vår.

Den daglige dialogen ved levering og henting er et viktig redskap for å oppnå tillitt til foresatte.  Si ”hei” og ”ha-det” når barn og foresatte kommer og går hjem. Vi må respektere at barn kommer fra ulike miljøer og har dermed ulike behov.

Vi voksne må tilrettelegge slik at de nye barna integreres i den eksisterende barnegruppa, samtidig som vi ser frem til å treffe de som kommer tilbake fra ferie.