Skoleretta oppgaver
29. august 2018

Skolestarterene på Kråkefoss har i dag jobba med skoleretta oppgaver; denne gangen var temaet Mønster.