Vi ser på hva vi har fryst ned i melkekartonger
3. februar 2019

Vi undrer oss sammen med barna på hva som er i de ulike melkekarongene vi fryste ned ute.