Ansatte

Administrasjon

Cathrine Aalvik

Stilling: Daglig leder
414 75 283
ca@hunsrod-bhg.no

Heidi Granerød

Stilling: Kontormedarbeider
901 46 300
hgl@hunsrod-bhg.no

Bjørnemyra

Marianne Mackinnon

Stilling: Pedagogisk leder

Elisabeth Skalleberg

Stilling: Avdelingsleder

Julie Engmark

Stilling: Førskolelærer

Hannah Graneng Lund

Stilling: Fagarbeider
482 17 465
hagl@hunsrod-bhg.no

Kathe Hvaarnes Nilsen

Stilling: Assistent

Silje Blålid

Stilling: Fagarbeider

Haugtuft

Stian Homanberg

Stilling: Assistent

Fred Sørensen

Stilling: Pedagogisk leder

Lene Krømke Kristiansen

Stilling: Fagarbeider

Kråkefoss

KRÅKEFOSS KRÅKEFOSS

Stilling: Annet
960 05 326
kraakefoss@hunsrod-bhg.no

Marit Espe Pettersen

Stilling: Avdelingsleder

Anette Stenberg

Stilling: Fagarbeider

Ann Kristin Christensen

Stilling: Assistent

Olsestua

OLSESTUA OLSESTUA

Stilling: Annet
960 05 323
olsestua@hunsrod-bhg.no

Katrin Hansen

Stilling: Barnehagelærer

Beate Orerød Isaksen

Stilling: Assistent

Marianne Lund

Stilling: Assistent

Revabakken

Jens Heian

Stilling: Fagarbeider

REVABAKKEN REVABAKKEN

Stilling: Annet
960 05 322
revabakken@hunsrod-bhg.no

Beate Bransdal

Stilling: Avdelingsleder

Grete Beate Torgersen

Stilling: Assistent

Solbakken

Helene Thoresen Rutledal

Stilling: Assistent

Mary Næss-Arntsberg

Stilling: Avdelingsleder

SOLBAKKEN SOLBAKKEN

Stilling: Annet
960 05 321
solbakken@hunsrod-bhg.no

Nga Vu

Stilling: Fagarbeider

Støtteressurs

Anne-Elise Hunskaar-Nilsen

Stilling: Støttepedagog

Line-Marie Næss

Stilling: Assistent

Hanna Knutsen

Stilling: Støttepedagog

Berit Kvamme

Stilling: Fagarbeider
948 13 599
bk@hunsrod-bhg.no