Litt om oss

Hunsrød-Fevang Barnehage åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger, hvorav to avdelinger er for barn fra et til tre år og fire avdelinger for barn fra tre til fem år.

Hunsrød-Fevang Barnehage er en privat andelsbarnehage. Barnehagen eies av foreldrene og har tilbud for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen er bygget med tanke på lyddempende tiltak, frisk luft og mye lys. Vi er stolte av barnehagen vår og utviklingen vi har hatt i de årene vi har eksistert.

Vi ligger i nærheten av skog og fotbalbane, og med fine muligheter til friluftsliv og uteaktiviteter.

Barnehagen er åpen hele året.

Vi har kun 100% plasser.

PRISER - betalingen er 11 mnd i året.
100% plass kr 3135,-

Matpenger: 300 kr pr mnd

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr 2, 50% for barn nr. 3

Hver familie kjøper en andel i barnehagen - denne andelen blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen. Et andelsbrev koster kr 5000,-

Dine ønsker, behov og meninger blir hørt når du har noe på hjertet!