BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

«Barn er unike, selvstendige og tenkende individer med ulike behov. De er nysgjerrige, kreative og tar til seg læring med hele seg».

 Barn er individuelle og har ulike meninger, erfaringer og kan taegne valg. De har forskjellige utgangspunkt fra kultur og miljø. I møte med barnet må dette sees i sammenheng med alder, fysiskeog kognitive forutsetninger.

 Barnets trang for nysgjerrighet, spontanitet og kreativitet til å utforske med hele seg, er en del av den indre motivasjon for læring og mestring. Barnet lærer gjennom å bruke kroppen og sansene, både individuelt og i samhandling med andre.