Dagsrytme

Selv om vi har litt forskjellig innhold hver dag, så er selve dagsrytmen omtrent lik på både Hunsrød og Fevang. Skolestarterne har turdager flere dager i uken

 06.45  Barnehagen åpner. Vi spiser frokost

08.30  Frokost avsluttes

09.00  Småbarnsavdelingen går ut

10.00  Aktivitet/tur.

11.00  Lunsj

11.30-11.45  Hviling/soving

12.00  Lek ute

14.00  Frukt

14.30  Lek

16.45  Barnehagen stenger