Bjørnemyra

Vi på liten vektlegger trygghet, omsorg og trygge rammer for de små som er i barnehagen for aller førte gang. Omsorg er viktig for barnas trygghet og trivsel og for utvikling av empati og nestekjærlighet Rammeplan sier at arbeidet med omsorg, danning, lek og læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Vi på liten avdeling jobber mye nede på gulvet sammen med barna. Det er der det skjer. Vi er der for å veilede, være støttende og kunne legge til rette for barna og deres lek og utforskning. Det er mye utforskning på liten, ting skal undersøkes, smakes på, rives i stykker og kastes for så å tas opp igjen. Vi hermer mye etter hverandre. De små er veldig kroppslige »toddlere» Små barn trenger mye tumleplass og leken foregår på gulvet. Klarer jeg å klatre opp på en stol, bord er jeg kjempestolt. Eller bare å skyve ting foran meg på gulvet.

 

Mye av tiden vår går med til daglige rutiner som måltid, bleieskift og soving. Vi har lagt vekt på at barna skal bli trygge i disse situasjonene, samtidig som de skal få mye tid til lek og utfoldelse. Vi voksne har vær sentrale i dette. I rammeplanen står det: ”Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.”

Språk og dialog er veldig viktig på liten avdeling. Viktig å bade barn i ord. Vi benevner hva vi gjør setter ord på handling. Bruker mye sang rim og regler. Dette er kjempe populært.