Oppstart i barnehagen

August er starten på et nytt barnehageår, og vi ønsker både nye barn og dere som har hatt ferie velkommen.

Den første dagen i barnehagen, blir dere møtt av en kontakt-person som følger dere tett i oppstarten. En tilvenning kan for noen barn gå raskt, mens andre trenger mer tid. Vi vil sammen med dere foreldre, tilpasse den første tiden i barnehagen til det beste for barnet!

Trygghet og vennskap

I vår barnehage blir det lagt stor vekt på trygghet for det enkelte barn. Vi voksne i barnehagen skal være tilstede for barna. Det er viktig med et fang, enten det er på stor eller liten avdeling. Vi skal være imøtekommende med foreldre og vise interesse for både barn og voksne slik at de føler seg velkommen i barnehagen vår. Den daglige dialogen ved levering og henting er et viktig redskap for å oppnå tillitt til foresatte. Si ”hei” og ”ha-det” når barn og foreldre kommer og går hjem. Vi må respektere at barn kommer fra ulike miljøer og har dermed ulike behov. Vi voksne må tilrettelegge slik at de nye barna integreres i den eksisterende barnegruppa.

Alle barna i barnehagen får sin faste plass i garderoben med navn, bilde og faste plasser ved matbordet. Barna skal finne sin plass i barnegruppa, små lekegrupper blir dannet slik at det blir enklere å bli kjent. Barnehagen har bli-kjent samlinger med sanger og navneopprop. Når barna oppnår trygghet, viser de alle sine sider, alt fra gråt til latter. Det å ha noen å leke med skaper vennskap og glede.