Revabakken

På Revabakken går det en fin gjeng med 2 og 3 åringer. Fokuset gjennom hele året er realfag, og for oss handler det om å skape undring og nysgjerrighet.

Barna er naturlig nysgjerrige og vi vil sammen, barn og voksne, oppleve og erfare, undersøke og reflektere. Vi vil tilrettelegge med lekemateriell, som gjennom lek og bevisste voksne, skal skape gode erfaringer med matematikk og naturfag for barna.

Vi vil også bruke nærmiljøet og utelekeplassen vår mye med lek og eksperimenter.

Språkstimulering er også noe vi vil ha stort fokus på. Lesestunder, rim/regler og sang er en stor del av hverdagen vår.