Solbakken

På Solbakken vektlegger vi at hverdagen skal være preget av vennlighet, glede, omtanke og omsorg. Vi er en gjeng engasjerte og lekne voksne som tøyser, undrer oss og utforsker sammen med barna. Vi opplever det som spennende å få lov til å ta del i den enorme utviklingen barna går igjennom på småbarnsavdelingen.

Barnas behov blir satt i forsetet, og vi tilbringer store deler av dagen på gulvet. På avdelingen har vi tilrettelagt for grovmotoriske aktiviteter, vi har et eget rom for måltider og finmotoriske aktiviteter med bord og stoler tilpasset våre søte små. 

De minste barna er fysiske, og utforsker med hele seg.  Det knekkes ulike koder, noen sier sine først ord, lærer seg å gå, slutter med bleie, eller går fra parallell lek til rollelek. Sosial kompetanse skal tilegnes, og det er vår rolle hele veien å gå foran som gode rollemodeller, anerkjenne, veilede, støtte, motivere og oppmuntre de som best vi kan.

Det er mange normer og regler som skal innarbeides og barna streber etter å finne sin indre stemme, som forteller når noe er rett eller galt. Sang og musikk preger hverdagen vår i stor grad, det synges, danses, dramatiseres, vi lytter til musikk, spiller på instrumenter og har bevegelses sanger.

Bøker og eventyr er også fengende med de rette innlevelsene, stemmebruk, konkreter og mimikk. Heldige oss, som får dele hverdagen vår med de yngste barna i barnehagen.