Barnehagen på Fevang

Barnehagen på Fevang ligger rett ved siden av Fevang Skole. Her er det nok av tomleplass rundt barnehagen. Her kan barna gå tur i skogen (hvor vi har gapahuk). Fotballbanen blir flittig brukt i sommerhalvåret. Stort lekeareal inne i barnehagen med sykkelbane og gapahuk.